Đại hội điểm Chi bộ Khu phố 5 Thị trấn An Châu

Ngày 19/12, Chi bộ Khu phố 5 Thị trấn AC tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2015 – 2017. Đây là Chi bộ được Đảng ủy Thị trấn AC chọn để tổ chức Đại hội Chi bộ điểm của Xem tiếp