HĐND Thị trấn An Châu tổ chức kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 25/7, Hội đồng nhân dân Thị trấn An Châu khoá VI tổ chức kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu Xem tiếp