Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đội Quản lý TT GT-XD&MT

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang

* Điện thoại: 0240.6272.055

* Email:  qlttgtxdmt_sondong@bacgiang.gov.vn

 

I. Bộ máy tổ chức

 

1. Ông Phùng DDingf Minh

- Chức vụ: Đội trưởng

- Điện thoại: 02406.272.055

- Email: tminhpd_sondong@bacgiang.gov.vn

 

2. Ông Khúc Văn Tý

- Chức vụ: Đội phó

- Điện thoại: 02406. 272.055

- Email: tykv_sondong@bacgiang.gov.vn

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,150
Tổng số trong ngày: 526
Tổng số trong tuần: 7,582
Tổng số trong tháng: 15,614
Tổng số trong năm: 52,427
Tổng số truy cập: 62,597