Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Ngày đăng: 20/05/2017
Cách đây gần 60 năm, tháng 12-1958, trước tình hình mới của cách mạng, với bút danh Trần Lực, Bác Hồ đã viết tác phẩm "Ðạo đức cách mạng" in trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản). Bài... Xem tiếp
Ngày đăng: 20/05/2017
Việc đẩy mạnh học tập và thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết hiện nay. Theo Bác, “Kiệm” là tiết kiệm, không xa xỉ, hoang phí,... Xem tiếp
Ngày đăng: 20/05/2017
Đã qua một năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí... Xem tiếp
Ngày đăng: 31/03/2017
Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên sinh hoạt ở các chi, đảng bộ huyện Sơn Động (Bắc Giang) nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã tiên phong, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nêu... Xem tiếp
Ngày đăng: 13/03/2015
Gần 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ thôn Dần 1 xã Hữu Sản đã phát huy được sức mạnh tập... Xem tiếp
Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,158
Tổng số trong ngày: 555
Tổng số trong tuần: 7,611
Tổng số trong tháng: 15,643
Tổng số trong năm: 52,456
Tổng số truy cập: 62,626