VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày hiệu lực Ngày ban hành Tệp tin
1 04/2017QĐ-UBND-9076 Quyết định Ban hành Quy định về tiếp nhận giáo viên; luân chuyển cán bộ quản lý và điều động giáo viên trong các trường trên địa bàn thuộc thẩm... UBND huyện 21/06/2017 21/06/2017
2 03/2017/QĐ-UBND-9075 Quyết định Ban hành Quy định tiêu chí, cách đánh giá, xếp loại trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện và Chủ tịch UBND xã,... UBND huyện 20/06/2017 20/06/2017
3 02/2017/QĐ-UBND-9074 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiện vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. UBND huyện 31/05/2017 31/05/2017
4 01/2017/QĐ-UBND-9073 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Sơn Động. UBND huyện 05/05/2017 05/05/2017
5 01/2017/QĐ-UBND-9073 Quyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Thanh tra huyện Sơn Động. UBND huyện 05/05/2017 05/05/2017
6 qdct-337-2017-1-signed-vp.pdf-7573   QĐ V/v phê duyệt mức tiền đặt trước để tổ chức bán đấu giá tài sản thanh lý tại Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Sơn Động ... UBND tỉnh 12/03/2017 12/03/2017
7 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND-7106 Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Sơn Động ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn... UBND huyện 11/10/2016 11/10/2016
8 QĐ v/v cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH một thành viên Giai Thị khai thác khoáng sản ( cát, sỏi lòng sông ) tại khu vực xã Chiên Sơn và xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang-7113 QĐ v/v cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH một thành viên Giai Thị khai thác khoáng sản ( cát, sỏi lòng sông ) tại khu vực xã Chiên... UBND tỉnh 11/10/2016 11/10/2016
9 6/2016/QĐ-UBND-6819 Ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Sơn Động khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 UBND huyện 15/07/2016 15/07/2016
10 5/2016/QĐ-UBND-6818 V/v ban hành quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể "mật ong rừng Sơn Động" UBND huyện 17/06/2016 17/06/2016
11 4/2016/QĐ-UBND-6817 Ban hành chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của phòng LĐTBXH UBND huyện 15/06/2016 15/06/2016
12 03/2016/QĐ-UBND-6816 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng KT-HT huyện Sơn Động UBND huyện 10/05/2016 10/05/2016
13 02/2016/QĐ-UBND-6815 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sơn Động UBND huyện 24/03/2016 24/03/2016
14 QĐ số 01/2016/QĐ-UBND-7026 Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực trật tự xây... UBND tỉnh 22/03/2016 22/03/2016
15 QĐ số 02/2016/QĐ-UBND-7025 Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc... UBND tỉnh 01/01/2016 01/01/2016
16 QĐ số 755/2015/QĐ-UBND-7028 Quyết định số 755/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định danh mục, thời hạn giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một... UBND tỉnh 15/12/2015 15/12/2015
17 QĐ số711/2015/QĐ-UBND-7027 Quyết định số 711/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành... UBND tỉnh 04/12/2015 04/12/2015
18 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP-4118 Nghị định Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương Trung Ương 14/11/2013 14/11/2013
19 Nghị định số 43/2013/NĐ-CP-4119 Nghị định Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp... Trung Ương 05/11/2013 05/11/2013
20 Nghị định số 41/2013/NĐ-CP-4120 Nghị định  Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yều cầu... Trung Ương 01/11/2013 01/11/2013
Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,248
Tổng số trong ngày: 718
Tổng số trong tuần: 7,774
Tổng số trong tháng: 15,806
Tổng số trong năm: 52,619
Tổng số truy cập: 62,789