Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Trung tâm phát triển Quỹ đất và CNN

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+

* Địa chỉ: Thị trấn An Châu – Sơn Động – Bắc Giang

* Điện thoại: 02403. 599.558

* Email: ttptquydat_sondong@bacgiang.gov.vn

I. Bộ máy tổ chức

 

1. Ông Nguyễn Ngọc Ngữ

- Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại: 0240. 3599.558

- Email: phuonghv_sondong@bacgiang.gov.vn

 

2. Ông Lục Văn An

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0240. 3.599.557

- Email: anlv_sondong@bacgiang.gov.vn

 

3. Ông Giáp Trung Kiên

- Chức vụ: Phó Giám đốc

- Điện thoại: 0240. 3.599.557

- Email: kientg_sondong@bacgiang.gov.vn

 

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,162
Tổng số trong ngày: 557
Tổng số trong tuần: 7,613
Tổng số trong tháng: 15,645
Tổng số trong năm: 52,458
Tổng số truy cập: 62,628