Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tuc hành chính năm 2018

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 4405/KH-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 98/KH-VP về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,147
Tổng số trong ngày: 559
Tổng số trong tuần: 7,615
Tổng số trong tháng: 15,647
Tổng số trong năm: 52,460
Tổng số truy cập: 62,630