Hệ thống Văn bản quy phạp pháp luật

Trích yếu Cơ quan BH Ngày hiệu lực Ngày ký Nội dung File
Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 của huyện Sơn Động UBND Huyện 2018-10-31 00:00:00 2018-10-31 00:00:00
Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 của huyện Sơn Động UBND Huyện 2018-10-31 00:00:00 2018-10-31 00:00:00
Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 của huyện Sơn Động UBND Huyện 2018-10-31 00:00:00 2018-10-31 00:00:00
Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 của huyện Sơn Động UBND Huyện 2018-10-31 00:00:00 2018-10-31 00:00:00
Quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 về việc công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 9 tháng năm 2018 của huyện Sơn Động UBND Huyện 2018-10-25 00:00:00 2018-10-25 00:00:00
Văn bản số 30/BATGT-TT về việc đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Lễ Quốc khánh 02-9 và khai giảng năm học mới 2018-2019. UBND Huyện 2018-08-29 00:00:00 2018-08-29 00:00:00
Quyết định xử phạt ông Vũ Thiên Lý UBND Huyện 2017-01-06 00:00:00 2017-01-06 00:00:00
Xử phạt ông Hoàng Văn Hải UBND Huyện 2017-11-13 00:00:00 2017-01-06 00:00:00
Xử phạt UBND Huyện 2017-01-06 00:00:00 2017-01-06 00:00:00
tập huấn UBND Huyện 2016-11-07 00:00:00 2016-11-07 00:00:00 123
Chỉ thị của BTV Huyện ủy V/v lãnh đạo xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên năm 2016 UBND Huyện 2016-10-10 00:00:00 2016-10-10 00:00:00 Chi tiết xem tại đây !
V/v thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 2477/QĐ-XPVPHC ngày 15/6/2016 của Chủ tịch UBND huyện về việc xử phạt vi phạm hành chính UBND Huyện 2016-06-22 00:00:00 2016-06-22 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng đối với ông Nguyễn Công Yên UBND Huyện 2016-06-15 00:00:00 2016-06-15 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Chu Văn Nam UBND Huyện 2016-06-10 00:00:00 2016-06-10 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính đối với bà: Lãnh Thị Trường UBND Huyện 2016-06-10 00:00:00 2016-06-10 00:00:00
Xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Trung Kiên UBND Huyện 2016-07-31 00:00:00 2016-07-31 00:00:00
Xử phạt hành chính đối với ông Bùi Văn Đảm UBND Huyện 2016-07-21 00:00:00 2016-07-21 00:00:00
Xử phạt hành chính đối với ông Hoàng Văn Tỵ UBND Huyện 2016-07-21 00:00:00 2016-07-21 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với ông Vi Văn Bốn UBND Huyện 2016-04-19 00:00:00 2016-04-19 00:00:00
V/v xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ đối với bà Vũ Thị Ngân UBND Huyện 2016-04-19 00:00:00 2016-04-19 00:00:00

Pages