Thường Trực UBND huyện

|
Lượt xem:
UBND HUYỆN, NHIỆM KỲ 2011 - 2016 
***********************
 
THƯỜNG TRỰC UBND HUYỆN
 

 

Đ/c Nguyễn Quang Ngạn
 Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện

ĐTCQ: 0204 3886 164

Email:ngannq_sondong@bacgiang.gov.vn

Đ/c Giáp Văn Tâm

Ủy viên BTV Huyện ủy

Phó Chủ tịch TT UBND huyện

ĐTCQ: 0204 3886 111

Email:tamgv_sondong@bacgiang.gov.vn

 
 

Đ/c Nguyễn Việt Ước

Phó Chủ tịch UBND huyện

ĐTCQ: 0204 3886 160

Email:uocnv_sondong@bacgiang.gov.vn

 

THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Đ/c Đinh Quang Hiệp
Ủy viên BTV Huyện ủy, 
Trưởng Công an huyện

Điện thoại: 0204 3886 105

Email:congan_sondong@bacgiang.gov.vn

Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng
Ủy viên BTV Huyện ủy, 
Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện

Điện thoại: 0204 3886 106     

Email:Banchqs_sondong@bacgiang.gov.vn

Đ/c Tống Thị Hương Giang, HUV
  Trưởng Phòng Tài chính - KH huyện

Điện thoại: 0204 3886 114

Email:phongtckh_sondong@bacgiang.gov.vn

 
Đ/c Nông Văn Thực, HUV
Chánh Thanh tra huyện

Điện thoại: 0204 3886 149

Email:tiepdan_sondong@bacgiang.gov.vn

 
 
 
 

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,155
Tổng số trong ngày: 506
Tổng số trong tuần: 7,562
Tổng số trong tháng: 15,594
Tổng số trong năm: 52,407
Tổng số truy cập: 62,577