Hơn 300 cán bộ Đoàn được học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Ngày 4/4, tại Hội trường lớn UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Sơn Động tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Xem tiếp

Kỳ họp thứ V HĐND xã An Châu khóa XIX.

Ngày 22/1, HĐND xã An Châu khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ V, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và Xem tiếp