Bồi dưỡng lý luận chủ nghĩa yêu nước

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Sơn Động vừa tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên đề “Giáo dục chủ nghĩa yêu nước” cho 92 học viên là cán bộ hội phụ nữ cơ sở. Hội viên phụ nữ Xem tiếp

Kỳ họp thứ V HĐND xã An Châu khóa XIX.

Ngày 22/1, HĐND xã An Châu khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ V, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và Xem tiếp