Chương trình truyền hình

Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 12-04-2018
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 05-4-2018
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 29-3-2018
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 22-3-2018
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 15-3-2018
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 6-3-2018
Chương trình truyền hình ngày 22-2-2018
Chương trình truyền hình ngày 18 - 2-2018 ( tức mùng 3 Tết)
Chương trình truyền hình ngày 17-2-2018 ( tức mùng 2 Tết)
Chương trình truyền hình ngày 16-2-2018 ( tức mùng 1 Tết)
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 13-2-2018
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 08-2-2018
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 25-1-2018
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 11-1-2018
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 05-1-2018
Chương trình truyền hình Sơn Động ngày 27-12-2017