CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sơn Động: Giải quyết trả kết quả hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 99%.

Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện Sơn Động đã tiếp nhận 3.578 hồ sơ ở các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, tư pháp - hộ tịch, lao động thương binh và xã hội, văn hoá- thông tin, giáo dục, công...

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại huyện Sơn Động

Ngày 11/9, Tổ kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh do đồng chí Nguyễn Tiến Cơi, Giám đốc Sở tài chính tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND huyện về công tác CCHC, ISO, ứng dụng CNT. Đồng chí Giáp Văn Tâm, Phó chủ tịch...

Mô hình một cửa, một cử liên thông hướng tới sự hài lòng của người dân.

Sau một thời gian nỗ lực triển khai mô hình “một cửa”, “một cửa liên thông” đồng bộ, đến nay, UBND thị trấn An Châu, huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã thay đổi căn bản phương pháp, lề lối làm việc. Đây là tiền đề để thị trấn xây dựng chính quyền điện tử...

Quyết định số: 18/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 16/3/2017.

Quyết định số: 18/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 16/3/2017 quy định danh mục, thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyên, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp...

Kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tuc hành chính năm 2018

Thực hiện Kế hoạch số 4405/KH-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018. Văn phòng UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 98/KH-VP về việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018.

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc thực hiên ISO, ứng dụng CNTT năm 2018

Ngày 26/02/2018, UBND huyện Sơn Động xây dựng Kế hoạch số 17/KH-UBND về kiểm tra công tác cải cách hành chính, việc thực hiên ISO, ứng dụng CNTT năm 2018.

Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2018

Ngày 12/01/2018, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về hoạt động kiểm soát Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2018

Subscribe to CHUYÊN MỤC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH