Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Làm theo Bác

Đã qua một năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 03 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, hàng nghìn việc làm của tập thể, hàng chục vạn...

Quan niệm chữ "Kiệm" của Bác

Việc đẩy mạnh học tập và thực hiện chữ "Kiệm" theo lời dạy của Bác Hồ là vấn đề có ý nghĩa rất quan trọng và cần thiết hiện nay. Theo Bác, “Kiệm” là tiết kiệm, không xa xỉ, hoang phí, bừa bãi. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn mà những việc ích lợi...

“Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống”

Cách đây gần 60 năm, tháng 12-1958, trước tình hình mới của cách mạng, với bút danh Trần Lực, Bác Hồ đã viết tác phẩm "Ðạo đức cách mạng" in trên Tạp chí Học tập (nay là Tạp chí Cộng sản). Bài báo quan trọng này được Nhà xuất bản Sự thật in thành...

Đảng bộ Sơn Động: Học tập Bác xây dựng Đảng vững mạnh

Trong những năm qua, cán bộ, đảng viên sinh hoạt ở các chi, đảng bộ huyện Sơn Động (Bắc Giang) nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị đã tiên phong, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần, trách nhiệm “nói đi đôi với làm” đã có tác...

Chi bộ thôn Dần 1 xã Hữu Sản học tập và làm theo Bác

Gần 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chi bộ thôn Dần 1 xã Hữu Sản đã phát huy được sức mạnh tập thể, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân học tập và làm theo...

Hội người cao tuổi Sơn Động học tập làm theo gương Bác

Là thế hệ “cây cao bóng cả”, người cao tuổi trong  toàn huyện luôn nêu gương sáng, không ngừng học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể hàng ngày: chú trọng chăm sóc sức khỏe, tích cực lao động sản...

Công an Sơn Động làm theo lời Bác

Những năm qua, phong trào CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ngày càng được phát triển sâu rộng. Các nội dung thực hiện được đội ngũ cán bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng...

Nữ cán bộ ngân hàng gương mẫu, giỏi nghề

(BGĐT) - Là cán bộ trẻ, năng động, nhiệt tình với công việc, chị Vi Thị Lệ Hà (ảnh), Trưởng phòng Kế hoạch - kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (NN&PTNT) huyện Sơn Động (Bắc Giang) luôn gương mẫu đi đầu trong công tác Tốt nghiệp...

Tư tưởng trọng dân và phong cách gần dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh

1. Trọng dân, gần dân, thân  dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, vì nhân dân quên mình, chăm lo đến lợi ích của dân, dân chủ với dân, thật sự tôn vinh nhân dân làm chủ xã hội là một tư tưởng lớn, mang tính văn hóa, nhân văn, nhân đạo...

Đưa nội dung học và làm theo Bác trở thành nền nếp, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

(ĐCSVN) - Ban Thường trực  Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam vừa ban hành hướng dẫn việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2014 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu...

Bắc Giang học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

ĐCSVN) – Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp  tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Giang đã chọn khâu đột phá là tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc với quyết tâm xây dựng đội ngũ cán...

Tấm lòng nhân ái của bà Trần Thị Tuyết

Nói đến bà Trần Thị Tuyết - 56 tuổi, đảng viên Chi bộ 2, thị trấn  An Châu, nguyên là Chủ tịch Hội phụ nữ thị trấn An Châu thì rất nhiều người đã biết bởi bà là 1 cán bộ Hội luôn năng nổ, tháo vát. 15 năm trên cương vị là chủ tịch Hội PN,...

Subscribe to Học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh