Hơn 70 học viên được tập huấn sử dụng thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ngày 4/7, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bắc Giang phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Sơn Động tổ chức lớp tập huấn sử dụng thiết bị, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy rừng cho hơn 70 học viên là cán bộ  kỹ thuật Ban quản lý bảo tồn Tây Yên Tử, Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động; lực lượng kiểm lâm huyện, cán bộ lâm nghiệp, tổ trưởng tổ bảo vệ rừng của 23 xã, thị trấn và 1 số chủ rừng.

Cán học viên được thực hành chữa cháy rừng bằng máy thổi gió. 

Trong 1 ngày, các học viên được quán triệt, nghiên cứu các văn bản quy định về luật bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng. Sau phần lý thuyết các học viên được hướng dẫn, thực hành kỹ năng vận hành, sử dụng các dụng cụ, thiết bị máy móc chữa cháy rừng như: máy thổi gió, máy cắt thực bì, máy cưa xăng….

Lớp tập huấn giúp các lực lượng kiểm lâm, chủ rừng và các tổ bảo vệ rừng nâng cao kiến thức về phòng cháy chữa cháy rừng, chủ động ứng phó với những tình huống cháy rừng có thể xẩy ra. Qua đó, góp phần  nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng, hạn chế nguy cơ và giảm thiệt hại do cháy rừng gây ra.

Trần Chung