Sơn Động ra quân vệ sinh môi trường nông thôn.

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới, sáng 5-6, các xã, thị trấn huyện Sơn Động (Bắc Giang) đã huy động hàng nghìn người dân tham gia vệ sinh môi trường nông thôn.

Người dân thôn Hạ 2, xã An Châu (Sơn Động) ra quân vệ sinh môi trường.

Theo đó, người dân trong huyện đã thu gom xử lý hơn 60 tấn rác thải, chất thải dọc các sông, suối; khơi thông cống rãnh thoát nước và giải tỏa nhiều điểm tồn lưu rác thải; phát quang hơn 20 km đường liên thôn, liên xã.

Đây là hoạt động giúp người dân nâng cao ý thức xây dựng khu phố, đường làng, ngõ xóm "sáng-xanh-sạch-đẹp" góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường địa phương.

Xuân Thoả