Hội nghị trực tuyến Toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày 16-5, Ban Bí thư T.Ư Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham dự tại điểm cầu huyện Sơn Động có đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Nguyễn Quang Ngạn, Chủ tịch UBND huyện cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND huyện, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, xã, thị trấn.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo T.Ư, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trong 2 năm qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, thể hiện rõ nét nhất là đã gắn thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; bước đầu ngăn chặn được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí. Nội dung học tập và làm theo Bác được đưa vào sinh hoạt thường kỳ làm cho sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có nội dung thiết thực, cụ thể hơn...

Tại hội nghị, các đại biểu chia sẻ một số kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện Chỉ thị 05 như: Vai trò của đồng chí lãnh đạo, chỉ huy trong việc học và làm theo Bác ở lực lượng vũ trang; gắn thực hiện Chỉ thị 05 với các phong trào thi đua của ngành, địa phương; tăng cường kiểm tra, giám sát việc học và làm theo Bác; đưa nội dung Chỉ thị 05 vào các bài thi, sát hạch cán bộ để tăng tính tự giác, thường xuyên học tập; niêm yết công khai đăng ký việc học và làm theo Bác của người đứng đầu đơn vị để cán bộ, nhân dân theo dõi, kiểm tra; vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu; viết sổ vàng nêu gương ở các đảng bộ, chi bộ…

Sau Hội nghị này, Huyện uỷ Sơn Động đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ, đoàn thể các cấp trong huyện tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa, tính lâu dài của việc học và làm theo Bác đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch chống phá chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Tiếp tục xác định rõ hơn trách nhiệm lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, đưa vào chương trình công tác của tập thể cấp ủy, cá nhân từng đồng chí lãnh đạo, nhất là những người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. Tích cực đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học và làm theo Bác, tạo sự lan tỏa trong xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Xuân Thoả