Hơn 75% mô hình dân vận khéo phát huy hiệu quả

Theo Ban Dân vận Huyện ủy Sơn Động (Bắc Giang), toàn huyện hiện có 475 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó có hơn 75% mô hình phát huy hiệu quả.

Mô hình cánh đồng không vỏ thuốc BVTV tại xã Vĩnh Khương

Tiêu biểu như các mô hình: Cánh đồng không vỏ thuốc BVTV tại xã Vĩnh Khương, Tuấn Đạo; vận động nhân dân hiến đất, tặng cây xây dựng NTM tại xã Dương Hưu, Lệ Viễn; trồng nấm linh chi ở thôn Chiên xã Chiên Sơn; tổ liên gia tự quản, đảm bảo ANTT khu vực giáp danh của xã Long Sơn, Hữu Sản; mô hình hát then- đàn tính xã An Lạc…

Hoạt động của các mô hình “Dân vận khéo” ở các đơn vị, địa phương, cá nhân đã có nhiều cách làm hay góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước cũng như thúc đẩy phát triển KT-XH trên địa bàn.

Xuân Thoả