Hỗ trợ máy hạ thủy phần sản xuất mật ong rừng

Hợp tác xã (HTX) Ong mật hữu cơ Sơn Động (Bắc Giang) vừa được đầu tư máy hạ thủy phần sản xuất mật ong rừng với số tiền 120 triệu đồng, trong đó 50 triệu đồng được hỗ trợ từ Quỹ khuyến công tỉnh, còn lại là HTX đối ứng.

Thương hiệu Mật ong rừng Sơn Động đã được đóng trai đưa ra thị trường

Việc đầu tư máy hạ thuỷ phần giúp HTX sản xuất ra sản phẩm mật ong có chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường. Từ đó quảng bá, xây dựng thương hiệu “Mật ong rừng Sơn Động”. Được biết, hiện nay HTX có 68 thành viên với hơn 6,1 nghìn đàn ong, chiếm 40% tổng số đàn ong của huyện, sản lượng đạt 110-120 tấn/năm, tạo doanh thu bình quân hơn 11 tỷ đồng/năm.

Xuân Thoả