Hoàn thành kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm

Nhằm chủ động phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, từ đầu năm đến nay, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Sơn Động (Bắc Giang) phối hợp các xã, thị trấn trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng.

Cán bộ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Sơn Động tiêm phòng cúm cho đàn gia cầm.

Toàn huyện đã tiêm phòng cho hơn 98,5 nghìn con gia cầm, 3 nghìn con trâu, bò và hơn 8 nghìn con lợn, hoàn thành kế hoạch đề ra. Các loại vắc-xin được tiêm chủ yếu gồm: Lở mồm long móng, tụ huyết trùng trên đàn trâu, bò; dịch tả, tụ huyết trùng, phó thương hàn, E.coli trên đàn lợn và phòng dịch cúm trên đàn gà, vịt. Qua đó góp phần ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan trên địa bàn huyện.

Theo kế hoạch thời gian tới, Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện sẽ triển khai tiêm 15 nghìn liều vắc-xin phòng dại cho chó, mèo; 14 nghìn liều vắc-xin tai xanh, lở mồm long móng và 110 nghìn liều cúm gia cầm.

Xuân Thoả