Thành lập 10 điểm sơ, cấp cứu nhân đạo

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện Sơn Động thành lập 10 điểm sơ, cấp cứu nhân đạo tại các điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông (TNGT) cao trên địa bàn; tập trung tại các tuyến quốc lộ 31, 279 và tỉnh lộ 293.

Điểm sơ, cấp cứu nhân đạo tại xã Cẩm Đàn (Sơn Động).

Theo đó, mỗi điểm sơ, cấp cứu được bàn giao dụng cụ, trang thiết bị y tế phục vụ sơ, cấp cứu TNGT và các thương tích khác; đồng thời được bố trí 1 điểm trưởng và 4 thành viên. Kinh phí trang thiết bị và các điều kiện hoạt động được trích từ nguồn ngân sách của tỉnh.

Việc thành lập các điểm sơ, cấp cứu nhân đạo sẽ kịp thời sơ, cấp cứu ban đầu, góp phần giảm thiểu thương vong cho người bị tai nạn khi tham gia giao thông, cũng như trong sinh hoạt, lao động sản xuất.

Trần Chung