Hơn 300 cán bộ Đoàn được học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Ngày 4/4, tại Hội trường lớn UBND huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn Sơn Động tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Quang cảnh hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe Báo cáo viên Tỉnh đoàn thông tin, truyền đạt những nội dung cốt lõi, điểm mới trong Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI , Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, một số tài liệu tham khảo trong quá trình học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết…

Hội nghị nhằm giúp cho các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

Trà My