Tập huấn hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Chiều 22/3, Chi cục Thuế Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 cho cán bộ kế toán các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, kế toán các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, quán triệt các nội dung về Luật quyết toán Thuế và hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân, ủy quyền quyết toán thuế, trình tự thủ tục, hồ sơ, thời hạn quyết toán thuế;

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Chi cục thuế huyện tập trung trả lời những vướng mắc, giải đáp chính sách thuế, kê khai thuế, hỗ trợ sử dụng phần mềm ứng dụng trong kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, trong đó lưu ý điểm mới trong quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017 là: trước đây công nhân, người lao động có hợp đồng lao động dưới 3 tháng thì không phải quyết toán thuế, nhưng năm nay người lao động làm việc 1 tháng phải đóng bảo hiểm xã hội và phải nộp thuế thu nhập cá nhân;

Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế về chính sách thuế thu nhập cá nhân, giúp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trên địa bàn chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế theo quy định./.

                                                                                             Trần Chung