Kỳ họp thứ 5 HĐND Thị trấn Thanh Sơn nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày 16/01, HĐND thị trấn Thanh Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp lần thứ 5. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Duy San, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy.

Quang cảnh Kỳ họp thứ III HĐND thị trấn Thanh Sơn

Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe UBND thị trấn Thanh Sơn báo báo tình hình thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2018; Báo cáo kết quả hoạt động giám sát của HĐND năm 2017 và chương trình hoạt động của HĐND năm 2018; Thông báo của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền của UBMTTQ và những ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2017, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND thị trấn tại kỳ họp thứ 4; Báo cáo kết quả công tác HĐND năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018.

m 2017, tình hình kinh tế của thị trấn Thanh Sơn tiếp tục duy trì phát triển ổn định, tổng giá trị sản xuất ước đạt trên 63,6 tỷ đồng, tăng 14,2% so với cùng kỳ. Trong đó, Nông – Lâm Nghiệp – thủy sản tăng 15%, công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp tăng 35,5%, thương mại , dịch vụ đạt 25 tỷ đồng. Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục có bước tiến bộ, tình hình hình đời sống nhân dân được ổn định, công tác quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được đảm bảo và giữ vững.

Phát biểu tại Kỳ họp, đồng chí Hoàng Duy San, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy đã thông báo kết quả Kỳ họp lần thứ 6 HĐND huyện; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những kết quả cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân Thị trấn Thanh Sơn đạt được trong năm 2017 và định hướng, gợi mở một số nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Kỳ họp lần thứ 5 HĐND Thị trấn Thanh Sơn đã thông qua các Nghị quyết về phát triển KT – XH, phân bổ ngân sách địa phương và kế hoạch tổ chức các kỳ họp của HĐND trong năm 2018.

                                                            Nông Dũng – Quang Việt