Đại hội điểm Hội Nông dân xã Cẩm Đàn nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 12/01, Hội Nông dân xã Cẩm Đàn (huyện Sơn Động) tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 – 2023, với sự tham gia của 77 đại biểu chính thức. Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện chọn tổ chức làm điểm Hội Nông dân cấp cơ sở để rút kinh nghiệm chỉ đạo trong toàn huyện. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Phạm Thế Nhung, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

Đồng chí Phạm Thế Nhung, Chủ tịch Hội Nông dân huyện tặng hoa chúc mừng đại hội

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân xã Cẩm Đàn đã thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nghị quyết Đại hội khóa XI đã đề ra. Hội đã kết nạp thêm 91 hội viên mới, nâng tổng số lên 530 hội viên. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới, hội đã vận động các hội viên hiến hàng nghìn m2 đất để xây dựng các công trình phúc lợi như: nhà văn hóa, đường giao thông nông thôn. Hội đã tín chấp nguồn vốn từ Ngân hàng NN&PTNT, Ngân hàng CSXH huyện cho hội viên vay hơn 40 tỷ đồng để đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi và nhân rộng các mô hình giảm nghèo. Đến nay, toàn xã  có 28 hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, nhiều mô hình hội viên cho thu nhập từ 100 đến 200 triệu đồng/năm.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023, Hội Nông dân xã Cẩm Đàn phấn đấu mỗi năm kết nạp từ 12 - 15 hội viên mới; 60% chi hội xếp loại vững mạnh; thu nhập bình quân đầu người đạt 10- 12 triệu/người/năm; mỗi năm xây dựng 1 mô hình kinh tế tập thể; tỷ lệ hộ nghèo giảm 4-5%/năm.

Đại hội Hội Nông dân xã Cẩm Đàn đã bầu BCH khóa mới gồm 11 đồng chí, bầu 7 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Vi Đức Hạnh tái đắc cử Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ mới.

Trần Khuya