Công ty Nhiệt điện Sơn Động phấn đấu sản xuất hơn 1,1 tỷ kWh điện

(BGĐT) - Theo Công ty Nhiệt điện Sơn Động (Bắc Giang), năm 2018, Công ty tiếp tục vận hành ổn định 2 tổ máy, phấn đấu sản xuất và tiêu thụ hơn 2,1 tỷ kWh điện.

Cán bộ Phòng điều khiển trung tâm (Nhà máy Nhiệt điện Sơn Động) vận hành các tổ máy

Trong đó sản xuất là hơn 1,1 tỷ kWh điện; doanh thu ước đạt hơn 1,5 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân người lao động tăng 5% so với năm trước (năm 2017 đạt 10,5 triệu đồng/người/tháng). Để đạt được mục tiêu đề ra, Công ty tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị, áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tiết kiệm chi phí, bảo đảm an toàn lao động, phòng chống cháy nổ. Cùng đó, Công ty đề nghị UBND tỉnh cấp phép mở rộng diện tích bãi thải xỉ, phối hợp các đơn vị có chức năng, năng lực trong tái chế, xử lý tro xỉ để bảo vệ môi trường.

Xuân Thỏa