Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Sơn Động: Bàn phương hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH năm 2018

Ngày 5-1, dưới sự chủ trì của đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Sơn Động, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sơn Động (Bắc Giang) khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 tổ chức hội nghị lần thứ 18 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017; bàn phương hướng, mục tiêu, giải pháp phát triển KT-XH năm 2018.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Năm 2017, BCH Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; bám sát tình hình thực tiễn, kịp thời xử lý những vấn đề nảy sinh; quán triệt và triển khai Nghị quyết TW4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; triển khai hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở đồng thời nâng cao hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị- xã hội, công tác kiểm tra, giám sát đảng được tăng cường, tỷ lệ tổ chức, cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh chiếm 47%... Tình hình KT-XH năm 2017 tiếp tục ổn định và phát triển. Tốc độ tăng trưởng đạt 13,51% (vượt 0,44% so với kế hoạch). Thu ngân sách đạt 145,440 tỷ đồng, vượt 169% dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn có bước chuyển biến tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tập trung ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; Công tác giải phóng mặt bằng triển khai các dự án được tập trung cao độ, các dự án đầu tư xây dựng tiếp tục thi công đảm bảo tiến độ. Các chương trình mục tiêu giảm nghèo 30a, 134, 135, hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, cấp cây con giống hiệu quả, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 41,22% (giảm 5% so với năm 2016). Công tác Quốc phòng-an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội duy trì ổn định.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ huyện tập trung nghiên cứu, thảo luận cho ý kiến vào một số báo cáo về: phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH năm 2018; báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng; báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; báo cáo sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng yêu cầu các ban, ngành, địa phương thực hiệu quả các chương trình giảm nghèo; trồng cây dược liệu, bản địa trong rừng tự nhiên; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, gắn trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, địa phương, các chủ rừng trong việc đánh giá, bình xét thi đua hàng năm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cứng hóa đường giao thông nông thôn theo Nghị quyết số 07 của HĐND tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, ngay từ đầu năm cần tập trung rà soát các chỉ tiêu sắc thuế, khu vực doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, tăng cường nuôi dưỡng nguồn thu; triển khai xây dựng khu vực phòng thủ, quyết liệt xử lý xe quá khổ, quá tải, kiềm chế tai nạn giao thông. Cùng đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; tập trung cao tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, khắc phục tình trạng đối với các xã vi phạm quản lý ngân sách, đất đai. Trước mắt, UBND huyện chuẩn bị tốt các điều kiện để khai hội Tây Yên Tử, các đơn vị, địa phương chủ động huy động nguồn lực xã hội hóa để chăm lo Tết cho người nghèo và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Xuân Thỏa