Sơn Động: Trên 73% cán bộ quản lý và giáo viên có trình độ trên chuẩn

Toàn ngành Giáo dục huyện Sơn Động hiện có 1.758 cán bộ, giáo viên và nhân viên, trong đó, tỷ lệ giáo viên có trình độ trên chuẩn là 73%.

Ảnh minh họa

Trong những năm qua, huyện Sơn Động luôn chú trọng nâng cao chất lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên tại các trường học trên địa bàn. Đáng chú ý là việc tạo điều kiện và khuyến khích đội ngũ giáo viên học tập, nâng cao trình độ; tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng đa dạng cả định kỳ và chuyên sâu; xây dựng chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục; có chính sách thu hút, ưu đãi giáo viên, nhất là tại vùng sâu, vùng xa…

Theo đánh giá của Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý ở các cấp học trên địa bàn cơ bản đủ về số lượng, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, có tinh thần trách nhiệm và ý thức học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác.

Xuân Thỏa