Năm 2018, Công ty TNHH một thành viên Than 45 phấn đấu doanh thu đạt hơn 870 tỷ đồng.

Năm 2017, Công ty TNHH một thành viên than 45 phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức song nhờ giải pháp điều hành linh hoạt, kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty đã cơ bản hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Bãi tập kết than chất lượng cao

Tiêu biểu, năm 2017, Công ty đã sản xuất được hơn 835.475 tấn than nguyên khai, tăng 4,4% so với năm 2016, trong đó sản xuất và tiêu thụ được 61.000 tấn than cám 5A (than chất lượng cao). Doanh thu đạt 860 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 159,2 tỷ đồng, tiền lương người lao động đạt 12 triệu đồng/người/tháng (tăng 5,2% so với năm 2016).

Năm 2018, Công ty tiếp tục đầu tư công nghệ, dây truyền khai thác hiện đại, an toàn với mục tiêu sản xuất khai thác hơn 900.000 tấn than nguyên khai; đào 7.660m lò; tiêu thụ 800.000 tấn. Phấn đấu doanh thu ước đạt 870 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt 12,3 triệu đồng/người/tháng.

Xuân Thỏa