Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng năm 2018

Ngày 28 - 12, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang phê duyệt Đề án “Tổ chức Lễ khai hội Xuân Tây Yên Tử tỉnh Bắc Giang”.

Nhà ga cáp treo thuộc Dự án Khu văn hóa- tâm linhTây Yên Tử đang được khẩn trương hoàn thiện

Lễ khai hội diễn ra vào ngày 12 tháng Giêng tại Khu Văn hóa - tâm linh Tây Yên Tử, xã Tuấn Mậu, huyện Sơn Động.

Theo đó, năm 2018 và 2019, buổi lễ được tổ chức ở quy mô cấp huyện. Năm 2020, khi cơ sở vật chất, hạ tầng và các điều kiện cần thiết cơ bản đáp ứng sẽ do UBND tỉnh tổ chức và sau đó cứ 5 năm sẽ tổ chức quy mô cấp tỉnh một lần. Đối với lễ khai hội quy mô cấp huyện, UBND huyện Sơn Động chủ trì phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh thực hiện. Lễ khai hội quy mô cấp tỉnh sẽ do UBND tỉnh chủ trì, kinh phí tổ chức từ ngân sách hỗ trợ và xã hội hóa.

Đề án cũng yêu cầu, lễ khai hội phải bảo đảm trang trọng, ấn tượng, an toàn, tiết kiệm, mang dấu ấn tư tưởng Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử và bản sắc văn hóa các dân tộc trong vùng

Xem chi tiết tại đây 

Xuân Thỏa