Sơn Động: Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 12/ 2017

Sáng 15/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 12/2017. Tại điểm cầu huyện Sơn Động, tới dự có các đồng chí: Hoàng Duy San, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy; Đỗ Văn Cầm, Ủy viên BTV, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; Thủ trưởng các cơ quan, các ban, ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến. Ảnh Quang Việt

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin “Một số kết quả nổi bật, đạt được và những khó khăn, bất cập chủ yếu của ngành Bảo hiểm Xã hội Việt Nam năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ đột phá, trọng tâm cần tập trung tháo gỡ trong năm 2018". Hội đồng Lý luận Trung ương hướng dẫn triển khai chuyên đề 05 năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương thông tin tổng quan tình hình kinh tế- xã hội của nước ta năm 2017; dự báo tình hình, phương hướng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Sơn Động yêu cầu, sau hội nghị này cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhất là đội ngũ báo cáo viên cần tập trung tuyên sâu rộng nội dung chuyên đề 05 năm 2018, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, nhân dân luôn nghiêm túc, tự giác, thường xuyên; tăng cường thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đẩy mạnh việc quán triệt học tập, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) của Đảng; kết quả phát triển kinh tế-xã hội năm 2017, phương hướng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 của huyện./.

Trần Khuya