Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Sơn Động khóa XIX diễn ra ngày 19/12/2017.

Dự kiến Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện Sơn Động khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 được tổ chức vào ngày 19/12/2017.

Ảnh Minh họa

Dự kiến tại kỳ họp thứ 6, HĐND huyện Sơn Động sẽ thảo luận, cho ý kiến vào 10 báo cáo, thông báo. Trong đó có nhiều nội dung quan trọng như: Báo cáo tình hình KT-XH năm 2017, nhiệm vụ và biện pháp chủ yếu năm 2018; báo cáo công tác tiếp dân, giải quyết khiếu lại tố cáo; báo cáo công tác đảm bảo ANTT; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; báo cáo công tác Kiểm sát, Tòa án nhân dân; báo cáo thẩm tra Ban kinh tế, Ban pháp chế HĐND huyện...Thông báo kết quả kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh khóa XVIII; Thông báo của Ủy ban MTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của cử tri năm 2017.

Cũng tại kỳ họp, HĐND huyện sẽ thảo luận và thông qua 4 nghị quyết về các lĩnh vực: Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2017; nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2018; Nghị quyết dự toán NSNN năm 2017, dự toán phân bổ NSNN năm 2018; Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu thầu xây dựng cơ bản năm 2018; Nghị quyết ban hành Kế hoạch tổ chức các kỳ họp HĐND huyện năm 2018.

Kỳ họp thứ 6 HĐND huyện được tổ chức vào ngày 19/12/2017 tại Hội trường lớn UBND huyện. Kỳ họp được Đài Truyền thanh- Truyền hình huyện Sơn Động truyền thanh trực tiếp trên sóng FM tần số 88,5 MHZ.

Xuân Thỏa