Long sơn thu gom hơn 8 tấn rác thải.

Nhằm triển khai các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới, sáng 5/6  xã Long Sơn (Sơn Động) phát động hưởng ứng chiến dịch vệ sinh môi trường nông thôn.

Lực dân thanh niên xã Long Sơn thu gom rác thải tại Hồ Khe Chảo

Chỉ trong buổi sáng của ngày ra quân, các đoàn viên thanh niên xã Long Sơn phối hợp với các thôn đã thu gom, phân loại và xử lý hơn 8 tấn rác thải các loại; giải tỏa nhiều điểm đen về rác, đồng thời huy động lực lượng chỉnh trang, làm vệ sinh cơ quan, trường học, đường làng ngõ xóm  và huy động lực lượng đoàn viên thanh niên vướt rác, kè đá chân đập Hồ Khe Chảo trước mùa mưa lũ.

Thông qua hoạt động này, nhằm mục đích nâng cao ý thức, trách nhiệm và hành động thiết thực trong việc bảo vệ môi trường cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, đưa ngày môi trường thế giới 5/6 hàng năm thành phong trào chung trong hoạt động bảo vệ môi trường với phương châm sạch nhà, sạch ngõ, sạch làng.

Xuân Thỏa