Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kĩ thuật gói thầu tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình thuộc DA đường vào TT xã Bồng Am