HĐND Thị trấn An Châu tổ chức kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 25/7, Hội đồng nhân dân Thị trấn An Châu khoá VI tổ chức kỳ họp thứ 2 nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2016. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Phó chủ tịch HĐND huyện.

6 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của Thị trấn An Châu đạt nhiều kết quả khả quan, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều tăng trưởng khá. Thương mại, dịch vụ thị trường tiếp tục có nhiều chuyển biến, tổng mức bán lẻ hàng hóa lưu thông trên thị trường ước thu 85,4 tỷ đồng, đạt 51,1% kế hoạch, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước; sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng ước đạt 13,8 tỷ đồng, tăng gần 18,8% so với cùng kỳ; giá trị thương mại-dịch vụ đạt trên 3.000 tỷ đồng, tăng hơn 19% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp ước đạt 7,3 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách đạt 59% so với kế hoạch giao. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân Thị trấn An Châu cũng đã thông qua Báo cáo quyết toán thu chi ngân sách năm 2015, báo cáo dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016; báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội HĐND Thị trấn, báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế HĐND Thị trấn.

Tiếp đó, HĐND Thị trấn An Châu cũng đã thảo luận tại hội trường và thông qua các Nghị quyết quan trọng đó là: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2016, Nghị quyết về quyết toán thu chi ngân sách năm 2015; chi ngân sách 6 tháng đầu năm, Nghị quyết về ước thực hiện dự toán thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, dự toán thu chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2016; Nghị quyết ban hành qui chế hoạt động của HĐND Thị trấn An Châu khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết ban hành nội qui kỳ họp HĐND Thị trấn An Châu khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021; Nghị quyết tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND Thị trấn khóa VI nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

Vi Thúy