Đảng bộ xã Thạch Sơn: Triển khai nhiệm vụ năm 2016

Ngày 14-1, Đảng bộ xã Thạch  Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lãnh chỉ đạo năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

 

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2015, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, UBND huyện, Đảng bộ xã Thạch Sơn đã chỉ  Năm 2016, Đảng bộ xã Thạch Sơn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; nâng cao chất lượng giáo dục, thu hút nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và làm tốt công tác phát triển đảng.đạo, điều hành thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra. Cơ cấu kinh tế nông – lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực; tổng sản lượng cây lương thực có hạt đạt 174.495kg, đạt 100% kế hoạch; lương thực bình quân đầu người đạt 326kg/người/năm. Phong trào “toàn dân đoàn kết xây  dựng đời sống văn hóa” thực hiện có hiệu quả, toàn xã có 95 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 78%, có 1/3 thôn đạt văn hóa cấp huyện. Sự nghiệp y tế, giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách xã hội được thực hiện tốt, đời sống nhân dân  ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong năm có trên 98%  đảng viên tham gia quán triệt đầy đủ các chỉ thị kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh, của huyện. Qua bình xét cuối năm, Đảng bộ xã Thạch Sơn có 3/5 chi bộ đạt trong sạch vững mạnh, đạt tỷ lệ 60%, 2/5 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có chi bộ yếu kém, có  trên 86% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 10,7% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kết  nạp được 4 đảng viên mới.

Xuân Thỏa - Hương Diễm