Bắc Giang: Sơ kết thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2013, nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện kế hoạch năm 2014.

Sáng 11/3/2014, BCĐ Chương  trình Mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Chương trình MTQG năm 2013, nhiệm vụ, giải pháp, thực hiện kế hoạch năm 2014. Đồng chí Bùi Văn Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng BCĐ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới tỉnh chủ trì. Dự hội nghị có các đồng chí là thành viên  BCĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo Sư đoàn 3; thành viên BCĐ các huyện, thành phố và một số xã thực hiện xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải trao tặng Bằng khen cho các

tập thể có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ năm 2013

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới đã triển khai trên địa bàn tỉnh trên 3 năm. Được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đến nay Bắc Giang đã có 02 xã được công nhận là xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. 100% xã lập xong đồ án xây dựng  nông thôn mới. Nhận thức của cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã có nhiều chuyển biến sâu sắc; đời sống nhân dân ngày cáng khá giả hơn; nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp hàng hóa cho thu nhập cao đã hình thành   và phát triển; đời sống văn hóa của nhân dân được phát huy; an ninh nông thôn được giữ vững. Bình quân 202 xã đạt tỷ lệ 10,2 tiêu chí; 40 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 bình quân đạt 14,9 tiêu chí…

Đến hết năm 2013, toàn tỉnh có thêm 1 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới (trừ xã điểm Tân Thịnh (huyện Lạng Giang) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí); đạt từ 15-18 tiêu chí có 25 xã; đạt từ 10-14 tiêu chí có 88 xã; đạt từ 5-9 tiêu chí: 85 xã và còn 3 

 xã khó khăn mới đạt chuẩn dưới 5 tiêu chí. Tổng nguồn vốn xây dựng nông thôn mới ở 40 xã thực hiện trong giai đoạn 2011-2015 đạt trên 363 tỷ đồng; cứng hóa trên 190 km đường giao thông liên xã, liên thôn và khoảng 40 km kênh mương nội đồng; toàn tỉnh đã xây dựng được 50 cánh đồng mẫu, cánh đồng cho thu nhập cao; hình thành 124 mô hình sản xuất tập trung theo hướng phát  huy thế mạnh các loại cây, con của địa phương;

Tham luận tại hội nghị, đại biểu đã nêu ra một số tiêu chí khó thực hiện như: tiêu chí số 4 về điện nông thôn còn gặp một số khó khăn khi thực hiện, nhất là tại một số xã vùng cao; tiêu chí 17 về vệ sinh môi 

 trường nông thôn và tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa… Bên cạnh đó, nhiều đơn vị cũng chia sẻ kinh nghiệm và cách làm sáng tạo như: Sư đoàn 3 đã cùng địa phương tham gia làm đường giao thông, xây dựng trạm y tế xã, thăm hỏi, chăm lo cho các hộ nghèo vào các dịp lễ tết, ngày truyền thống với kinh phí hàng tỷ đồng; Ngân hàng nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã huy động các  nguồn vốn và chuyển dịch cơ cấu vốn cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn trên 8.000 tỷ, hàng năm 40 xã xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 được vay khoảng 1.500 tỷ đồng. Thành phố Bắc Giang chia sẻ kinh nghiệm lồng ghép nhiều biện pháp để khuyến khích nông dân chuyển dịch cây trồng và đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng nông thôn; kinh nghiệm vận động nhân  dân hiến trên 10.000 m2 đất để làm đường giao thông và nhà văn hóa… 

Năm 2014, BCĐ tỉnh đã đề ra mục tiêu hoàn thành thêm 12 xã nông thôn mới; trong đó chú trọng phát triển hạ tầng giao thông nông thôn và chuyển dịch cơ cấu sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; triển khai 

 các mô hình sản xuất có sự tham gia của “4 nhà”.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Hải hoan nghênh, đánh giá cao sự tham dự các các đại biểu, hoan nghênh các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Chủ tịch UBND tỉnh nhận xét, qua 3 năm thực 

 hiện, phong trào xây dựng nông thôn mới đã “ngấm” đến thôn, bản và người dân, do đó kết quả năm 2013 đạt được khá tốt; cán bộ, nhân dân đã chuyển hóa nhận thức, xây dựng nông thôn mới trở thành nguyện vọng của nhân. Đến nay, qua kiểm tra thực tế đã nhận thấy những thay đổi về diện mạo của nông thôn: đường giao thông liên xã, đường làng ngõ xóm, bờ vùng, bờ thửa được xây dựng chỉnh trang quy củ hơn; nhà cửa được xây dựng chỉnh trang nền nếp hơn; đời sống nhân dân ổn định hơn; an ninh nông thôn được giữ vững hơn…

Về những nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu BCĐ các cấp cần tích cực triển khai hơn nữa; các ngành Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các ngành thành viên rà soát lại các cơ chế, chính sách để điều chỉnh theo hướng đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Các địa phương 

 cần áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, phải có liên doanh, liên kết với các doanh nghiệp; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tự quảng bá, giới thiệu về cây trồng thế mạnh để thu hút doanh nghiệp đầu tư, sản xuất.

Các địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác thi 

 đua xây dựng nông thôn mới để tạo thành các phong trào rộng khắp. Tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền bằng cả phương tiện thông tin đại chúng và thông qua cán bộ, nhấn mạnh tuyên truyền tại 12 xã xây dựng nông thôn mới trong năm 2014. Văn phòng điều  phối tổ chức các cuộc đi học hỏi kinh nghiệm ở các địa phương đã làm tốt. Quyết tâm thực hiện xong tại 12 xã đăng ký hoàn thành 19 tiêu chí trong năm 2014. Các ngành thành viên và các tổ chức, đoàn thể cần có kế hoạch  hỗ trợ và thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2014…

 

Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Tại hội nghị, có 15 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn   mới giai đoạn vừa qua được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen./.

Theo bacgiang.gov.vn