Bắc Giang: Gần 8,4 tỷ đồng tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, gia cầm

Theo đó, sẽ tiêm  phòng cho 100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm. Trong đó, tiêm phòng vắc-xin cúm cho đàn gia cầm, thủy cầm; vắc-xin tai xanh, dịch tả cho đàn lợn nái, đực giống; tiêm vắc-xin long móng lở mồm cho gia súc bộ guốc chẵn; các loại gia súc khác tiêm phòng theo nhu cầu  của người chăn nuôi.

 

100% gia súc, gia cầm trong diện tiêm sẽ được tiêm phòng vắc-xin.

Để đảm bảo chất lượng tiêm phòng , vắc-xin được lựa chọn phải đảm bảo phù hợp và của nhà sản xuất có uy tín. Đối với bệnh cúm gia cầm sẽ chọn vắc-xin NAVET-VIFLUVAC do Công ty Navetco sản xuất; đối với bệnh tai xanh tiêm vắc-xin BSL PS 100 của Singapore chủng Bắc Mỹ, hoặc kết hợp tiêm vắc-xin dịch tả lợn Nhật Bản với vắc-xin tai xanh cho đàn lợn nái và đực giống; với bệnh long móng lở mồm tiêm vắc-xin đơn giá type O (Aftrovax mono O của hãng Merial). Ngoài ra, có thể  sử dụng các loại vắc-xin khác theo hướng dẫn của Trung ương.

Đồng thời, tùy từng đối tượng và nhóm bệnh khác nhau, Kế hoạch còn xây dựng số lượng vắc-xin, thời gian tiêm phòng cụ thể. Theo đó, thời gian tiêm phòng đại trà sớm nhất là trong tháng 3, muộn 

 nhất là tháng 11/2014.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch tiêm phòng gần 8,4 tỷ đồng; kinh phí trên được sử dụng từ nguồn ngân sách hỗ trợ của Trung ương tỉnh, huyện 

 và đối ứng của các hộ chăn nuôi.

Cùng với đó, Kế hoạch đề ra nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, sở, ngành, đơn vị liên quan chủ động phối hợp, thực hiện đồng bộ các giải pháp, triển khai có hiệu quả công tác tiêm phòng vắc-xin nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra cho đàn gia súc 

, gia cầm trên địa bàn.

*Xem chi tiết 

Kế hoạch số 520/KH-UBND tại đây./.

Theo: bacgiang.gov.vn