Bắc Giang: Hơn 4 tỷ đồng hỗ trợ hộ nghèo tiền điện

Đó là nội dung tại Quyết định số 188/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành ngày 27/02/2014.

Ảnh minh họa.

Theo đó, quý I/2014 trên địa bàn tỉnh có 44.541 hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện, với mức hỗ trợ là 30.000 đồng/hộ/tháng. Huyện Lục Ngạn có 12.112 hộ nghèo được hỗ trợ với gần 1,1 tỷ đồng, đây là huyện có tỷ lệ hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện cao nhất tỉnh. Thành phố Bắc Giang là địa phương có ít hộ nghèo nhất với 606 hộ nghèo và tất cả đều được hỗ trợ tiền điện sinh hoạt với hơn 54 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm quản lý, cấp phát kinh phí được bổ sung theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Theo: bacgiang.gov.vn