Ban Thường vụ Huyện ủy

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY SƠN ĐỘNG

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

*******

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

 

Đ/c Nghiêm Xuân Hưởng
Bí thư Huyện ủy

 

 

Đ/c Hoàng Mi Ca
Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện

 

Đ/c Nguyễn Quang Ngạn
Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện
 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

Đ/c Hoàng Văn Trọng
Phó Chủ tịch HĐND huyện

 

 

Đ/c Giáp Văn Tâm
Phó Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Đinh Quang Hiệp
Trưởng Công an huyện

Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng
Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

Đ/c Đỗ Văn Cầm

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy

Đ/c Phạm Văn Sơn 
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Đ/c Hoàng Duy San
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Đ/c Nguyễn Thị Liễu
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy