MỜI GỌI ĐẦU TƯ MỜI GỌI ĐẦU TƯ

Ngày đăng: 09/09/2013
Kế hoạch của UBND huyện Sơn Động về xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập; Đề án vị trí việc làm và cơ... Xem tiếp
Thứ bảy, 23/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9,608
Tổng số trong ngày: 1,671
Tổng số trong tuần: 15,261
Tổng số trong tháng: 23,293
Tổng số trong năm: 60,106
Tổng số truy cập: 70,276