Chương trình công tác tháng

STT Title Ngày đăng File
1 Chương trình công tác tháng 01/2018 của UBND huyện 28/12/2017
2 Chương trình công tác năm 2018 của UBND huyện 28/12/2017
3 Chương trình công tác tháng 12/2017 của Thường trực HĐND huyện 28/12/2017
4 Chương trình công tác tháng 12/2017 của UBND huyện 28/12/2017
5 Chương trình công tác tháng 11/2017 của UBND huyện 13/11/2017
6 Chương trình công tác tháng 10/2017 của UBND huyện 13/11/2017
7 Chương trình công tác tháng 9/2017 của UBND huyện 13/11/2017
8 Chương trình công tác tháng 8/2017 của UBND huyện 13/11/2017
9 Chương trình công tác tháng 7/2017 của UBND huyện 13/11/2017
10 Lịch công tác tháng 06 13/11/2017
11 Lịch công tác tháng 05 13/11/2017
12 Lịch công tác tháng 04 13/11/2017
13 Lịch công tác tháng 03 13/11/2017
14 Chương trình công tác tháng 2/2017 28/02/2017
15 Chương trình công tác tháng 1/2017 28/02/2017
16 chương trình công tác tháng 12 năm 2016 27/12/2016
17 chương trình công tác tháng 11/2016 27/12/2016
18 Chương trình công tác tháng 10 năm 2016 13/10/2016
19 Chương trình công tác tháng 09 năm 2016 13/10/2016
20 Chương trình công tác tháng 08 năm 2016 13/10/2016
21 Chương trình công tác tháng 07 năm 2016 13/10/2016
22 Chương trình công tác tháng 06 năm 2016 13/10/2016
23 Chương trình công tác tháng 05 năm 2016 13/10/2016
24 Chương trình công tác tháng 04 năm 2016 13/10/2016
25 Chương trình công tác tháng 03 năm 2016 13/10/2016
26 Chương trình công tác tháng 02 năm 2016 13/10/2016
27 Chương trình công tác tháng 12/2015 của UBND huyện Sơn Động 15/12/2015
28 Chương trình công tác tháng 9/2015 của UBND huyện Sơn Động 15/12/2015
29 Chương trình công tác tháng 8/2015 của UBND huyện Sơn Động 15/12/2015
30 Chương trình công tác tháng 7/2015 của UBND huyện Sơn Động 15/12/2015
31 Chương trình công tác tháng 6/2015 của UBND huyện Sơn Động 15/12/2015

Pages