Tuổi trẻ Sơn Động nhiều hoạt động thiêt thực trong tháng Thanh Niên

Thực hiện lời Bác Hồ dặn “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, tuổi trẻ huyện Sơn Động đã và đang triển khai thực hiện nhiều công trình, phần việc thanh niên thiết Xem tiếp