Thường trực HĐND

|
Lượt xem:
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN, NHIỆM KỲ 2011 - 2016 
                                ********************                                

 

                                                                       

THƯỜNG TRỰC HĐND HUYỆN

 

 

Đ/c: Hoàng Mi Ca
Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
ĐTCQ: 0204 3886 134
 
 Đ/c Hoàng Văn Trọng
Phó Chủ tịch TT HĐND huyện 

ĐTCQ: 0204 3886 159

Email: tronghv_sondong@bacgiang.gov.vn

 
 
 
Đ/c: Nguyễn Văn Hùng
Phó Chủ tịch HĐND huyện

ĐTCQ: 0204 3887 088

Email: hungnv_sondong@bacgiang.gov.vn

 


Thứ bảy, 23/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6,311
Tổng số trong ngày: 1,724
Tổng số trong tuần: 15,313
Tổng số trong tháng: 23,345
Tổng số trong năm: 60,158
Tổng số truy cập: 70,328