Hỏi đáp pháp luật

STT Về việc Ngày hỏi Phản hồi
1 Người lao động được nghỉ một năm bao nhiêu ngày phép? 11/09/2013