Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Sơn Động: Giải quyết trả kết quả hồ sơ đúng và trước hạn đạt trên 99%.

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+

Từ đầu năm đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính huyện Sơn Động đã tiếp nhận 3.578 hồ sơ ở các lĩnh vực đất đai, tài nguyên và môi trường, tư pháp - hộ tịch, lao động thương binh và xã hội, văn hoá- thông tin, giáo dục, công thương, giao thông, xây dựng, nông nghiệp, y tế… Đã giải quyết 3.216 hồ sơ, trong đó 3.207 hồ sơ đúng và trước hạn, đạt 99%.

Bộ phận một của UBND huyện Sơn Động

Có được kết quả trên, UBND huyện đã bố trí đủ cán bộ công chức ở từng lĩnh vực trực tiếp tiến nhận, hướng dẫn và trả kết quả cho công dân tại bộ phận một cửa. Cùng với đó các thủ tục hành chính đều được công khai trên Trang Điện tử, niêm yết tại bộ phận một cửa tạo điều kiện cho tổ chức, cá nhân tra cứu các thủ tục giải quyết hồ sơ. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được thực hiện nghiêm túc.

Thời gian tới, huyện tăng cường bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp và ứng xử của đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông; có giải pháp hiệu quả để tăng cường sự giám sát của nhân dân đối với công tác cải cách hành chính và hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông.

Xuân Thoả


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,129
Tổng số trong ngày: 562
Tổng số trong tuần: 7,618
Tổng số trong tháng: 15,650
Tổng số trong năm: 52,463
Tổng số truy cập: 62,633