Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quyết định số: 18/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 16/3/2017.

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+

Quyết định số: 18/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bắc Giang ngày 16/3/2017 quy định danh mục, thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại UBND cấp huyên, UBND cấp xã; cơ chế một cửa liên thông giữa cấp tỉnh với cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

 


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,177
Tổng số trong ngày: 591
Tổng số trong tuần: 7,647
Tổng số trong tháng: 15,679
Tổng số trong năm: 52,492
Tổng số truy cập: 62,662