Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hơn 25.646 cử tri tham gia bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri sáp nhập đơn vị hành chính xã, thị trấn.

|
Lượt xem:
Cỡ chữ: A- A A+
Ngày 24-2, Phó chủ tịch Thường trực UBND huyện Giáp Văn Tâm đã đi kiểm tra công tác bỏ phiếu lấy ý kiến cử tri về chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính xã, thị trấn, tổ dân phố

Cử tri thôn Đồng Bang xã Chiên Sơn bỏ phiếu về việc sáp nhập đơn vị hành chính xã, thôn.

Theo báo cáo nhanh của Phòng Nội vụ huyện, đến 15 giờ, có khoảng 25.646 cử tri của 12 xã, thị trấn gồm: Thạch Sơn, Phúc Thắng, Vĩnh Khương, An Lập, Bồng Am, Tuấn Đạo, Chiên Sơn, Quế Sơn, An Châu, thị trấn An Châu, Tuấn Mậu và thị trấn Thanh Sơn tham gia bỏ phiếu, đạt 98%. Kết quả, cơ bản cử tri nhất trí cao với chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính xã, thôn, tổ dân phố.

Đồng chí Giáp Văn Tâm kiểm tra công tác bỏ phiếu tại thôn Gốc Lâm xã Quế Sơn.

Theo đề án, huyện Sơn Động có 23 xã, thị trấn, trong đó có 12 xã, thị trấn có quy mô diện tích tự nhiên, dân số chưa đạt 50% tiêu chuẩn. Sau sáp nhập còn 17 xã, thị trấn, giảm 6 đơn vị. Toàn huyện có 177 thôn, sau sáp nhập còn 125 thôn, khu phố; giảm 52 thôn, khu phố.

Kết quả lấy ý kiến cử tri sẽ là cơ sở để huyện và các địa phương triển khai các bước tiếp theo trong việc sáp nhập các đơn vị hành chính xã, thôn, tổ dân phố theo tinh thần Nghị quyết số 18 của Hội nghị Trung ương 6 (khoá XII) "Một số vấn đề về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả."

Xuân Thoả


Thứ năm, 21/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1,159
Tổng số trong ngày: 580
Tổng số trong tuần: 7,636
Tổng số trong tháng: 15,668
Tổng số trong năm: 52,481
Tổng số truy cập: 62,651