Ban Thường vụ Huyện ủy

|
Lượt xem:

BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY SƠN ĐỘNG

NHIỆM KỲ 2015 - 2020

*******

 

THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY

 

 

Đ/c Nghiêm Xuân Hưởng
Bí thư Huyện ủy
Điện thoại: 0204 3886 168

 

 

Đ/c Hoàng Mi Ca
Phó Bí thư TT Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện
Điện thoại: 0204 3886 134

 

Đ/c Nguyễn Quang Ngạn
Phó BTHU, Chủ tịch UBND huyện
Điện thoại: 0204 3886 164
 

ỦY VIÊN BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY

 

Đ/c Hoàng Văn Trọng
Phó Chủ tịch HĐND huyện

Điện thoại: 0204 3886 159

Email:tronghv_sondong@bacgiang.gov.vn

 

 

Đ/c Giáp Văn Tâm
Phó Chủ tịch UBND huyện

Điện thoại: 0204 3886 164

Email:ngannq_sondong@bacgiang.gov.vn

Đ/c Đinh Quang Hiệp
Trưởng Công an huyện

Điện thoại: 0204 3886 105

Email:congan_sondong@bacgiang.gov.vn

Đ/c Nguyễn Mạnh Thắng
Chỉ huy trưởng BCHQS huyện

Điện thoại: 0204 3886 106

Email:Banchqs_sondong@bacgiang.gov.vn

Đ/c Đỗ Văn Cầm

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
Điện thoại: 0204 3886 196
 

Đ/c Phạm Văn Sơn 
Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Điện thoại: 0204 3886 197

Email: ubkthu_sondong@bacgiang.gov.vn

Đ/c Hoàng Duy San
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Điện thoại: 0204 3887 264

Đ/c Nguyễn Thị Liễu
Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy

Điện thoại: 0204 3886 195

 

 

 

 

Thứ bảy, 23/03/2019

BẢN ĐỒ BẢN ĐỒ

Slider ảnh Slider ảnh

THÔNG TIN TRỢ GIÚP THÔNG TIN TRỢ GIÚP

Thống kê truy cập Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8,046
Tổng số trong ngày: 1,645
Tổng số trong tuần: 15,234
Tổng số trong tháng: 23,266
Tổng số trong năm: 60,079
Tổng số truy cập: 70,249