Sơn Động: Dạy bơi miễn phí cho trẻ em

Tính từ đầu hè năm 2018 đến nay, các cơ sở đoàn trong huyện Sơn Động đã tổ chức 15 lớp trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước và dạy bơi miễn phí cho gần 500 trẻ em. Các Xem tiếp

Kỳ họp thứ V HĐND xã An Châu khóa XIX.

Ngày 22/1, HĐND xã An Châu khóa XIX nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức kỳ họp thứ V, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2017 và Xem tiếp