Sơn Động: Cấp 2.819 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đến tháng 10/2017, các cơ quan chuyên môn của huyện Sơn Động đã thẩm định và cấp 2.819 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 4.371 nghìn m2, vượt kế hoạch chỉ Xem tiếp

Kỳ họp thứ 5 HĐND Thị trấn Thanh Sơn nhiệm kỳ 2016- 2021

Ngày 16/01, HĐND thị trấn Thanh Sơn khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021 tổ chức Kỳ họp lần thứ 5. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Duy San, Ủy viên BTV, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy Xem tiếp