Sơn Động: Cấp 2.819 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Đến tháng 10/2017, các cơ quan chuyên môn của huyện Sơn Động đã thẩm định và cấp 2.819 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với tổng diện tích hơn 4.371 nghìn m2, vượt kế hoạch chỉ Xem tiếp

Đại hội công đoàn xã Quế Sơn, nhiệm kỳ 2017-2012

Ngày 22/5, Công đoàn cơ sở xã Quế Sơn tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 – 2022, dự Đại hội có lãnh đạo Ban Chỉ huy quân sự huyện, LĐLĐ huyện, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Xem tiếp